Ekonomik Kriz


Amerikan hegemonyası sallanıyor. Aklı başında ekonomistlerin ancak bir 10 yıl daha sürdürebileceğini 2000'li yılların başlarında öngörmüş oldukları Amerikan hegemonyası, büyük buhrandan bu yana karşılaşılan en büyük ekonomik sıkıntı ile sona yaklaştığının sinyallerini veriyor. Rusya ve Çin tek kutuplu dünyanın ağırlık merkezinin kaymak zorunda olduğunu her geçen gün daha da kuvvetli şekilde hissettiriyor. Soğuk Savaş sırasında (1945-1990) ve sonrasında (1990-....) tam bir kültürel/ekonomik Amerikan angajmanıyla haraket eden Türkiye, değişen denklemin neresinde duracağı üzerine hiç kafa yormuyor gibi. 63 yıllık Amerkanlaşma tecrübesi, artık kendisi olmayan ama Amerikan da olamayan eklektik bir toplumsal kültür oluşturmuş. Kartların yeniden dağıtılacağı bu günlerde pek çoklarına imkansız gibi gözükse de Amerikan kültürünün cazibesini kaybetmesi ve örneğin Çin ya da Rus kültürünün en az onun kadar cazip hale gelmesi zaten karışık olan kafaları allak bullak edecektir. Artık kendisi olmayan, Amerikan hiç olamayan Türkiyeliler şimdi kim olacakları ne olacakları hakkında daha çok kafa yormalılar. Ama buna sağlıklı bir çözüm bulmak için gelecekten önce geçmişi düşünmeliler. Tarih yanlızca yapılan hatalar bağlamında değil, özünde kim oldukları, ne oldukları konusunda da onlara en kıymetli istihbaratı sağlayacaktır.


"Geçmiş, bizim için bugünün ışığında anlaşılabilir ve bugünü tümüyle ancak geçmişin ışığında anlayabiliriz. İnsanın geçmiş toplumu anlamasını ve bugünün toplumuna daha çok egemen olmasını sağlamak tarihin çifte işlevidir." E.H.Carr

Yorumlar